Производи Видео

Автоматска машина за полнење цевки

Машина за запечатување на полуавтоматски цевки

Ампул за полнење и запечатување ампул со цевка со монодозна цевка

Машина за полнење и запечатување на цевки за стартување

Запечатувач на цевки

Автоматска машина за полнење цевки за пасти за заби

За машина за автоматско полнење цевки за гел за тело